Surah Ini Sangat Ditakuti Iblis dan Bacalah Disetiap Rakaat Pertama Saat Sholat

“Qul yaaaaa ayyuhal kaafiruun”, ayat ini merupakan salah satu potongan dari surat pendek yang sering dibaca saat shalat. Ya, surat Al-Kafirun merupakan surah ke 109 dalam Al-Qur’an yang berada dalam juz terakhir (jus Amma). Surat ini berisi kandungan tentang tentang tidak adanya toleransi dalam Keimanan dan Peribadahan.

Surah Al-Kafirun turun saat kaum kafir laknatullah berusaha mempengaruhi Nabi SAW dengan menawarkan kekayaan agar beliau menjadi seorang yang paling kaya di kota Makkah, dan akan dikahwinkan dengan sesiapa yang beliau kehendaki. Syaratnya Nabi Muhammad harus menyem bah berhala yang menjadi Tuhan mereka dalam kurun waktu satu tahun. Nabi Allah menolak usul kaum kafir untuk penyatuan ajaran agama dalam rangka mencapai kompromi.

Selain itu, surat ini juga mengajak masing-masing agama untuk melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan tanpa bersikap saling mengganggu. Seperti halnya dengan surat-surat lainnya, Al-Kafirun juga memiliki keutamaan dan manfaat jika diamalkan sehari-hari. Beberapa keutamaan dan manfaatnya surat ini adalah adalah sebagai berikut :

1. Surah Ajakan Toleransi Beragama

Surat ini merupakan surat yang sangat terkenal karena kandungannya mengajarkan untuk ber  toleransi antara umat beragama. Agama Islam dalam kitab suci Al—Quran di perintahkan untuk menghormati penganut agama lain. Seperti dalam potongan akhir ayat ini yang ertinya ‘Untukmu agama mu dan untuk ku agama ku’.

2. Surah yang Sangat Ditakuti Iblis

Surah Al-Kafirun juga memiliki keutamaan lain yakni menjadi surat yang ditakuti iblis. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, menurutnya Tiada surah yang sangat ditakuti Iblis kecuali surah ini.: “Tidak ada dalam Al-Qur’an yang lebih menakutkan bagi Iblis daripada Qul ya ayyuh Al-Kafirun, sebab ia adalah tauhid dan pembebas dari kemusyrikan”.

Imam ja’far ‘alayhis salaam berkata” Bacalah surah 7x dalam 1 hari untuk menjaga iman,barang siapa membiasakan membacanya pada sa’at matahari terbit dan terebenam,maka ia akan di aman kan dari keraguan,kesyir¬ikan,dan keyakinan yang buruk”

3. Pahala Membaca Surahnya Adalah Sama Dengan Seperempat Al-Qur’an

Ternyata membaca surah Al-Kafirun sama dengan membaca seperempat dari Al-Qur’an. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Annas “Qul Ya ayyuhAl-Kafirun senilai dengan seperempat Al-Qur’an.” Hadits ini dianggap hasan oleh al-Albani dalam kitab silsilah ahadits sahihah.

Hal ini disebabkan kerana Al-Kafirun berisi keterlepasan dari syirik (tauhid atau kalimat syahadat yang pertama). Karena itu surah ini memiliki kandungan yang setara dengan seperempat Al-Qur’an. Syeikh al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadzi Syarah Sunan at-Tirmidzi menyebut kan bahwa Al-Qur’an hukum-hukum yang terkait dengan dua kalimat syahadat serta penjelasan tentang kehidupan dunia dan akhirat dan Al-Kafirun memiliki kandungan itu.

Menurut Syeikh Ibn Baz membaca empat kali surah ini sama dengan khatam Al-Qur’an. Hanya saja, ini bukan bererti setelah itu tidak perlu lagi membaca Al-Qur’an. Sebab seorang muslim hendaknya membaca Al-Qur’an secara rutin setiap hari dan mengkhatamkannya dalam sebulan. Sementara hadis di atas adalah untuk memotivasi setiap muslim agar membaca surah yang me miliki fadhilat yang besar serta memahami dan mengamalkan dalam kehidupan.

4. Membacanya Sangat Dianjurkan Dalam Solat-Solat Malam

Hal ini diriwayatkan oleh Al Wailli dari hadist Jabir bin Abdullah: “Seorang laki-laki berdiri lalu shalat fajar dua rakaat. Ia membaca di rakaat pertama Qul ya AyyuhAl-Kafirun (katakan hai orang-orang kafir) hingga akhir surah. Lalu Nabi SAW bersabda:

“Ini adalah hamba yang beriman kepada Tuhannya. Kemudian ia membaca pada rakaat kedua Qul HuwalAhad (Katakanlah Dia adalah Allah yang maha Esa sampai akhir surat. Lalu Nabi Saw ber sabda : Ini adalah hamba yang mengenal Tuhannya. Thalhah berkata : Maka aku suka membaca dua surat ini dalam dua rakaat ini ”

5. Keutamaan Bila Dibaca Menjelang Tidur Dapat Membebaskan Kemusyrikan

Hal ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Farwah bin Naufal: dari ayahnya bahawa Nabi SAW bersabda: Bacalah Qul ya ayyuhAl-Kafirun kemudian tidurlah di akhirnya, sesungguhnya ayat tersebut membebaskan dari kemusyrikan”.

Bila dibaca dengan Qul huwallahu Ahad akan memperteguh keimanan dan membebaskan ke   munafikan : Hal ini disampaikan oleh Al Asymu’i berkata : Dikatakan Qul ya AyyuhAl-Kafirun dan Qulhuwallahu Ahad, keduanya membebaskan dari kemunafikan. Wallahu a’lam.

Demikian artikel tentang Keutamaan dan Manfaat dan surat Al-Kafirun. Semoga kita senantiasa membaca dan meresapi setiap ayat-ayat Allah SWT yang memiliki manfaat dan keutamaan masing  -masing. Semoga informasi ini bermanfaat dan terimakasih sudah membaca.