Doa Agar Pasangan Kita Makin Leng ket, Makin Sayang dan Tak Mau Pisah

Bagi anda yang ingin agar hubungan cinta anda dan pasangan semakin harmonis, makin lengket dan makin klop maka anda sudah berada pada artikel yang tepat. (foto cover: ilustrasi, sumber)

Kali ini kita akan membagikan satu doa yang mampu membuat hubungan cinta semakin rekat.

Doa agar pasangan makin lengket selengkapnya akan kita pelajari bersama.

Doa ini menjadi salah satu usaha batin anda dalam mempertahankan hubungan cinta anda hingga menikah.

Berikut adalah beberapa doa agar keluarga bahagia yang dapat anda panjatkan, dirangkum Suara.com dari berbagai sumber.

1. Doa menjadi keluarga yang sakinah

Rabbanaa hablanaa min azwaajinaa wa dzurriyyaatinaa qurrota a’yun waj’alnaa lilmuttaqiina imaamaa.

“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertaqwa.”

2. Doa mohon kebahagiaan dunia dan akhirat

Allahumma innaa nas-aluka salamatan fiddiin wa’aafiyatan filjasad waziyaadatan fil’ilm wabarakatan firrizq wataubatan qablal maut warahmatan ‘indalmaut wamaghfiratan ba’dalmaut. Allahumma hawwin ‘alaynaa fii sakaraatil maut wannajaata minannaar wal’afwa ‘indalkhisaab.

“Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu keselamatan ketika beragama, kesehatan badan, keberkahan rezeki, limpahan ilmu, taubat sebelum datangnya maut, rahmat pada saat datangnya maut, dan ampunan setelah datangnya maut, Mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut, berikanlah kami keselamatan dari api neraka, dan ampunan pada saat hisab”.

3. Doa mohon ketenangan dalam berkeluarga

Allahumma innii as-aluka nafsan bika muthmainnatan tu’minu biliqaaika watardha biqadhaaika wataqna’u bi’athaaika.

“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu jiwa yang tenang, yang percaya dengan pertemuan dengan-Mu dan menerima apa yang menjadi anugerah-Mu dan rela terhadap ketentuan-Mu“.

4. Doa mohon keselamatan keluarga dunia akhirat

Rabbanaa aatinaa fiddunyaa khasanah wa fil akhirati khasanah waqinaa ‘adzaabannaar.

“Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta peliharalah kami dari azab api neraka.”

5. Doa agar keluarga rajin ibadah

Rabbij’alnii muqiimasshalaati wamin dzurriyyatii rabbanaa wataqabbal du’aa’.

“Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang tetap mendirikan sholat, ya Tuhan kami perkenankanlah doaku.“

Demikian adalah ulasan tentang doa agar keluarga bahagia sesuai ajaran Islam. Semoga dapat memberikan wawasan pengetahuan untuk anda sekalian. (sumber: suara)

Berikut 7 Doa untuk Keluarga yang Dianjurkan dalam Islam

1. Doa agar menjadi keluarga sakinah

Makna doa ini adalah memohon kepada Allah SWT untuk menjadikan Ayah dan Bunda pasangan suami dan istri yang sakinah dengan menganugerahkan keturunan sebagai penyenang hati, kemudian menjadi contoh bagi orang-orang yang bertakwa.

“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertaqwa.” (QS Al Furqan ayat 74).

2. Doa agar keluarga bahagia dunia akhirat
Doa ini untuk memohon kebaikan dalam kehidupan di dunia dan akhirat bagi semua anggota keluarga serta terhindar dari azab api neraka.

“Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta peliharalah kami dari azab api neraka.” (QS. Al-Baqarah ayat 201)

3. Doa saat anggota keluarga berselisih

Doa ini dibaca ketika terjadi perselisihan antar anggota keluarga agar mendapat jalan keluar terbaik dan segera akur kembali.

Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilni fi rahmatika wa anta arhamur rahimin

Artinya:

” Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang.”

4. Doa agar ditingkatkan kasih sayang dalam keluarga

Keluarga bahagia adalah keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Dengan berserah diri kepada Allah SWT, kita akan mendapat kemurahanNya dalam memberikan kasing sayang untuk keluarga.

Artinya:

“Dan Aku telah tanamkan dari kemurahan-Ku perasaan kasih sayang orang terhadapmu, dan supaya engkau dibela dan dipelihara dengan pengawasan-Ku.” (QS. Taha ayat 9).

5. Doa agar keluarga diberi ketenangan

Segala ketenangan hati itu datangnya dari Allah SWT. Untuk itu, hanya kepada-Nyalah kita memohon ketenangan dalam keluarga.

Artinya:

“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu jiwa yang tenang, yang percaya dengan pertemuan dengan-Mu dan menerima apa yang menjadi anugerah-Mu dan rela terhadap ketentuan-Mu“.

6. Doa untuk orang tua

Sebagai seorang anak, kita harus membaca doa untuk orang tua agar mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan dari Allah SWT.

Artinya:

“Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, serta berbelaskasihlah kepada mereka berdua seperti mereka berbelas kasih kepada diriku di waktu aku kecil.”

7. Doa agar dikaruniai keluarga yang rajin salat

Salat adalah tiang agama. Maka sudah sewajarnya jika kita berdoa agar semua anggota keluarga kita rajin melaksanakan rukun islam kedua ini.

Artinya:

“Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami perkenankanlah doaku.“ (sumber: theasianparent)